Kinderfysiotherapie

Iedere ouder hoopt dat zijn of haar kind zich ontwikkelt tot een gezond en evenwichtig mens.

Dat het door te spelen, te sporten en te leren zich de vaardigheden eigen maakt om uit te groeien tot een volwassene die in balans is en zichzelf kan redden in deze wereld. Bij de ene mens gaat dat wat sneller dan bij de andere en meestal gaat het goed. Maar soms ook niet.

Soms wordt bij de geboorte al vastgesteld dat een kind niet probleemloos door het leven zal gaan. Dan gaat het om ernstige aandoeningen, die om een breed pakket zorg vragen.

Op dat moment wordt een groot aantal deskundigen ingezet om het kind zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden, zodat het zo optimaal mogelijk kan (leren) leven. Een kinderfysiotherapeut maakt meestal ook deel uit van die groep deskundigen.

Soepele en goede ontwikkeling

Daarnaast kan het zijn dat een kind op zich goed functioneert, maar dat deskundigen zoals ouders, huisartsen, het consultatiebureau of leerkrachten toch iets signaleren wat een soepele en goede ontwikkeling van het kind in de weg staat. Het kind heeft dan meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

In die gevallen kan ook een kinderfysiotherapeut worden ingeschakeld. Die is immers gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen van 0 tot 18 jaar.

 

Iedere ouder hoopt dat zijn of haar kind zich ontwikkelt tot een gezond en evenwichtig mens.

Over Skrep

Bij SKREP Kinderfysio helpen we kinderen die problemen hebben met motoriek en beweging om ze beter te laten functioneren.

Meer informatie

Werkwijze

Je kunt je kind rechtstreeks bij ons aanmelden zonder dat daarvoor een verwijzing van een huisarts of specialist nodig is

Meer informatie

Zorgverzekering

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt normaliter vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op je eigen risico.

Meer informatie